POSTERS - LESZEK ZEBROWSK

Začiatkom roka 2022 sa v Bardejove chystajú nové série malých opakovaných výstav
plagátov. Štyrikrát do roka budú vystavené rôzne zaujímavé súbory dvadsiatich plagátov.
Ako prvú otvoríme výstavu významného Poľského plagátistu Leszka Zebrowského v Libresse
Löwi na Radničnom námestí. Srdečne pozývame 4. februára 2022 o 20.00 na vernisáž.