BARDEJOVSKÝ JARMOK 2020 ZRUŠENÝ

Mestský krízový štáb prijal s definitívnou platnosťou rozhodnutie o zrušení konania tohtoročného BARDEJOVSKÉHO JARMOKU a vedeckej konferencie BARDKONTAKT. Viedla ho k tomu obava o zdravie a komfort obyvateľov Bardejova, ale aj návštevníkov jarmoku, ktorých počty sa rátajú na tisíce. Podľa najnovších informácií k podobnému kroku pristúpili aj samosprávy iných miest, vrátane zahraničných, partnerských. Nechceme prejudikovať stav, v ktorom sa spoločnosť bude nachádzať na prelome augusta a septembra, ale sme presvedčení, že zrušenie jarmoku a sprievodných podujatí je v záujme všetkých zodpovedných ľudí. Navyše – nechceme organizovať „slabý” jarmok na nízkej úrovni, podliezať v minulosti vysoko nastavenú kvalitatívnu latku a obávame sa, že mnohí, bojac sa nákazy vírusom, by sa podujatí ani nezúčastnili… Za zamyslenie stojí aj fakt, či by niekto dokázal normálne, ako je zvyknutý, ale s rúškom na tvári konzumovať hoci výbornú jarmočnú pečienku, pohár piva, alebo sledovať hudobný koncert umeleckých zoskupení a sólistov. Nehovoriac už o tom, že na základe informácií nemôžeme tento rok očakávať prítomnosť našich priateľov z partnerských miest...Zodpovednosť a zdravý rozum diktuje, aby sme jarmok presunuli na rok 2021, zorganizovali ho v ešte väčšom, náročnejšom meradle, ale hlavne v bezpečnejšom ovzduší.