PRÍRODOVEDA SEVEROVÝCHODNÉHO SLOVENSKA

foto: Peter Javorík