M. ČOVAN - HISTORICKÉ NÁPISY

MC-1
Kniha Miroslava Čovana je prvou publikáciou svojho druhu na Slovensku.
Popisuje špecifický druh historických prameňov – epigrafických pamiatok, čiže nápisov, ktoré sú na rozdiel od iných dostupné aj laickej verejnosti, neraz na dosah ruky alebo nohy. 
Formou štúdií a katalógu je každý jeden nápis nielen analyzovaný z hľadiska epigrafického či paleografického, ale všade, kde to bolo možné, je prítomný tiež výskum archívny.
Cena / Price: 
21.80 EUR