ČOKOLÁDKA BARDEJOV

Malá 100g horká alebo ešte menšia 5g mliečna čokoládka s motívom Bardejovského námestia.Cena: 1,90 Eur 100 g     0,30 Eur 5 g

Cena / Price: 
1,90 EUR