MAPA BARDEJOVA A REGIÓNU HORNÉHO ŠARIŠA

V mape sú zjednodušeným schematickým spôsobom vyznačené všetky cestné spojenia a veľká väčšina obcí – predovšetkým tie, v ktorých sa nejaká turistická zaujímavosť nachádza, taktiež všetky obce ležiace na križovatkách ciest a všetky koncové obce. Tým je zaručená jednoduchá orientácia v teréne. Mapa s bielym pozadím je vytlačená na matnom papieri, vďaka čomu je do nej možné jednoduchým spôsobom robiť poznámky.

K obsahovej stránke 
Mapy sme vytvorili tak, aby boli čo najzrozumiteľnejšie a zároveň vhodné pre všetky vekové kategórie. Obálku sme navrhli v štýle piktogramov, ktoré poukazujú na jedinečnosti mesta Bardejov a hornošarišského regiónu, či už ide o pamiatky, históriu, kultúru alebo architektúru. Čo sa obsahu týka, najväčšiu plochu zaberá mapa regiónu, ďalej sú to z bližšej perspektívy poňaté mapy centra Bardejova a Bardejovských Kúpeľov. Na záver sme  dodali  pomocnú mapku, znázorňujúcu použiteľné letiská na Slovensku a v susedných štátoch a možnosti dopravy z nich do Bardejova. Mapy obsahujú všetky turisticky relevantné zaujímavosti, ktoré sa nám v priebehu asi rok trvajúceho výskumu podarilo zmapovať.
Hlavným cieľom mapy je vizuálne atraktívnym a jednoduchým spôsobom čo najkomplexnejšie informovať návštevníkov mesta o tom, čo všetko zaujímavé sa dá v Bardejove a relatívne blízkom okolí vidieť. K tomu slúži aj bilingválny anglicko-slovenský charakter produktu.
 
Praktické použitie mapy 
V mape sú zjednodušeným schematickým spôsobom vyznačené všetky cestné spojenia a veľká väčšina obcí – predovšetkým tie, v ktorých sa nejaká turistická zaujímavosť nachádza, taktiež všetky obce ležiace na križovatkách ciest a všetky koncové obce. Tým je zaručená jednoduchá orientácia v teréne. Mapa s bielym pozadím je vytlačená na matnom papieri, vďaka čomu je do nej možné jednoduchým spôsobom robiť poznámky (či už perom alebo ceruzkou). Celkové rozmery mapy sú praktických 707 x 500 mm (formát B2). Prostredníctvom QR kódov na zadnej strane obálky je mapa funkčne prepojená s turistickým informačným portálom www.bardejov.travel, na ktorom užívateľ nájde veľké množstvo zaujímavých textov a nádherných fotografií z mesta a regiónu.
 
Odklaz od tvorcov
Hlavnou prioritou bolo vytvoriť inovatívnu turistickú mapu s čo možno najväčším rozsahom užitočných informácií v anglickom a slovenskom jazyku. Sekundárnou prioritou bol grafický dizajn, ktorého kvalitu plánujeme otestovať na medzinárodných súťažiach. Taktiež si uvedomujeme možnosti obsahových nedostatkov či chýb, preto budeme veľmi radi za akúkoľvek spätnú väzbu – postreh, návrh, otázku, kritiku aj pochvalu. :-) Píšte na info@bardejov.travel.
 
Mgr. art. Peter Javorík, ArtD., Ing. Milan Škorupa, Mgr. Lucia Guthová 
Foto: Anna Szwaja